ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.

Galata Wind Enerji A.Ş. 2021 Yılı İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

G

Galata Wind Enerji A.Ş., gelirlerini %26,2’lik artışla 180 milyon TL’ye taşıdı.

Yılın ilk yarısını olumlu göstergelerle tamamlayan Galata Wind Enerji A.Ş., konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 artırarak 180 milyon TL seviyesine taşırken, FAVÖK kârını da %16,8 artışla 130 milyon TL’ye yükseltti.

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin konsolide gelirleri 2021 yılının ilk altı ayında %26,2 artış ile 180.069 bin TL.ye (2020: 142.684 bin TL) ulaşmıştır. Gelirlerin artmasındaki en büyük etken bu seneki 308.485 MWh’lik üretimin geçen senenin (2020: 276.872 MWh) aynı dönemine göre %11 oranında artması ile elektrik satış fiyatlarının yükselmesidir.

Yüzde 13,6 brüt kâr artışı

Galata Wind’in konsolide brüt kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 artarak 115.525 bin TL (2020/06: 101.670 bin TL); Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı ise (FAVÖK) %16,8 artışla 130.625 bin TL olarak gerçekleşmiştir (2020/06: 111.807 bin TL).

Brüt kar oranının hasılat artış oranının altında kalmasının başlıca sebebi, 2020 yılının son çeyreğinde kısmi olarak devreye giren Taşpınar RES için 2021 yılının ilk yarısında hesaplanan amortisman gideridir (Satışların maliyeti içinde yer alan amortisman gideri 30.06.2021: 30.735 bin TL – 30.06.2020: 16.954 bin TL, artış: 13.781 TL).

Şirketin 2021 yılı ilk altı aylık net karı; operasyonlardan sağlanan net kar artışına karşın ticari faaliyetler kapsamında elde edilen kur farkı gelirlerinin 24.871 bin TL’den 2.134 bin TL’ye düşmesi ve önemli bir kısmı Taşpınar RES yatırımı için kullanılan kredilerin faiz ve kur farkı giderlerinden kaynaklanan 26.271 bin TL finansman gideri artışı nedeniyle önceki yılın altında kalarak 14.158 bin TL olarak gerçekleşmiştir (2020/06: 51.796 bin TL kar).

Güçlü nakit akışına sahip

Galata Wind, 2021 yılının ilk yarısında işletme faaliyetlerinden 136.467 bin TL (2020/06: 138.412 TL) nakit elde etmiştir. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, Şirket’in güçlü nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 30 Haziran 2021 itibari ile şirketin bilançosunda 262.187 bin TL geçmiş yıllar karları bulunmaktadır. Bilançomuzda yer alan geçmiş yıl karlarımız ve istikrarlı nakit akışımız göz önünde bulundurulduğunda, temettü politikamız dahilinde her yıl düzenli kar dağıtımı yapmak hedeflerimiz arasındadır.

Karbon emisyon azaltım sertifikası satışlarında %518 artış

Şirketin hasılatı içinde raporlanan karbon emisyon azaltım sertifikası hakkı satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %518 artışla 1.012 bin TL’den 6.252 bin TL’ye çıkmıştır. Şirket, sahip olduğu santrallerdeki üretiminden dolayı kazandığı bu hakları 2021 yılında da elde etmeye devam edecektir.

Taşpınar RES’te üretim artışı

2020 sonunda kısmi olarak faaliyete geçen ve türbinlerin tamamı Mart 2021’de devreye alınan, ürettiği elektriği YEKDEM kapsamında yerli katkı payı dahil 94 USD/MWh fiyatla satan Taşpınar RES, 2021 yılının ilk çeyreğinde 15.598 MWh saat, ikinci çeyreğinde ise 27.266 MWh saat üretim yapmıştır. Yılın kalan döneminde işletme ve teknik açıdan tam operasyonel çalışacak olan Taşpınar RES’in hasılat artışına daha fazla olumlu katkı sağlayacaktır.

Galata Wind’ten hibrit santral

Şirketimiz tarafından yapılması planlanan 42,58 MW kurulu gücündeki Taşpınar RES Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 05.08.2021 tarih ve 10345-3 sayılı kararı ile ÇED sürecinin mezkur Kurul Kararı’ndan itibaren 1 yıl içerisinde olumlu sonuçlanması ön şartına bağlı olarak uygun bulunmuştur.

Taşpınar Hibrit GES projesinde 2021 yılı sonuna kadar gerekli ÇED, İmar, Kamulaştırma vb. izinlerin alınmasını müteakip yatırıma başlanması ve 2022 yılı ilk çeyrekte inşaatın bitirilerek GES’in devreye alınması hedeflenmektedir. GES’ten üretilen elektriğin Taşpınar RES’in tabi olduğu YEKDEM mekanizması dahilinde (2025 yılı sonuna kadar 94 MW/USD; 2026-2030 arası 5 yıl 73 MW/USD) satılacak olması nedeniyle şirket gelirlerine kısa vadede olumlu etkisi öngörülmektedir.

Mersin RES üretime %10 katkı sağlayacak

Galata Wind bünyesinde faaliyet gösteren, Mersin’in Mut ilçesindeki 62,7 MWm/51 MWe kurulu gücüne sahip Mersin RES Santrali’nin kurulu gücü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu izniyle gerçekleşen lisans tadili sonrasında 62,7 MWm/56,85 MWe olmuştur. Bu güç artırımının Mersin RES Santralinin üretimine yaklaşık olarak %10'luk katkı sağlaması hedeflenmektedir. Özellikle bu bölgede rüzgarlı döneme girilecek olması sebebiyle önümüzdeki dönemlerde üretim artışından sağlanacak gelir finansal tablolara olumlu olarak yansıyacaktır.

Şirketin temel performans göstergeleri olarak dikkate alınması gereken operasyonlardan sağladığı gelir ve brüt karın artması 2021 yılı ilk yarısının olumlu geçtiğini göstermektedir. Mart ayı sonunda tam kapasite ile faaliyete geçen Taşpınar RES ile 2021 Mayıs ayının sonu itibariyle Mersin RES’te yapılan % 10’luk kapasite artışının yılın kalan döneminde finansal tablolara gelir etkisi daha fazla yansıyacaktır. Şah RES, Mersin RES ve Taşpınar RES santrallerimizden 2021 yılının ikinci çeyreğinde (3 aylık dönemde) toplam 120.737 MWh üretim yapılmışken, aynı santrallerde 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasındaki 1,5 aylık bir süre zarfında yaklaşık 103.798 MWh üretim yapılmıştır. Yaz aylarından itibaren rüzgarlı döneme girilmesi sebebiyle rüzgar santrallerinde gerçekleşen üretim seviyesinin bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde hasılat artışının finansal tablolara olumlu etkisi beklenmektedir.

Galata Wind, bir yandan da yurt içi ve yurt dışı yatırım olanaklarını kapsamlı bir biçimde değerlendirmekte olup, bu alanda gelişmeler oldukça kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

16.08.2021