ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.

Yeşil enerji şirketi Galata Wind Enerji A.Ş., halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

O

Doğan Holding şirketlerinden, yenilenebilir enerji türlerinden yalnızca güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten ve toplamda 269 MW kurulu güce sahip Galata Wind Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için 4 Mart 2021 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunulan taslak izahname, lider aracı kurum olarak yetkilendirilen Garanti BBVA Yatırım’ın www.garantibbvayatirim.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak.

Doğan Holding’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet paylarının halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarına "ek satış" imkânı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesine karar vermiştir. Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması ve halka arza onay verilmesi talebiyle 04.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvuruları da yapılmaktadır.”

Yüzde 100 temiz enerji üretiyor

Galata Wind Enerji A.Ş, Doğan Holding’in BM nezdinde küresel düzeyde yürütülen karbon nötr ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumunda. Portföyü yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan oluşan Galata Wind Enerji A.Ş’nin, Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa’da üç adet rüzgâr enerji santrali (RES), Çorum ve Erzurum’da da iki adet güneş enerjisi santrali (GES) bulunuyor. Faaliyet sonuçları Doğan Holding’in konsolide finansal tablolarında "Elektrik Üretimi ve Ticareti" bölümünde sunulan Galata Wind Enerji A.Ş toplam 269 MW kurulu gücü ile yıllık yaklaşık 750.000 MW’lık elektrik enerjisi üretiyor ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyor.

Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine ile katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak üzerine çalışıyor. Dünya ve Türkiye enerji sektöründe fosil yakıtlı enerji türleri küçülürken yatırım payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş., ek olarak Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

“Yenilenebilir enerjide büyümek istiyoruz”

Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burak Kuyan, 2015 yılında Paris’te gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda (COP21) kabul edilen ve 2020’den sonra geçerli olacak Paris İklim Anlaşması’nın küresel ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Küresel iklim değişimine karşı ekonomide düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yatırımlara geçiş hız kazandı. Doğayla uyumlu güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarında düşen maliyetler, bu kaynakları fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline getirdi. Biz de Doğan Holding Enerji Grubu olarak, doğayla uyumlu gelecek vaat eden temiz enerji sektöründe büyümek istiyoruz. Yaptığı yatırımlarla büyüyen Grubun %100 yenilenebilir enerji şirketi Galata Wind Enerji A.Ş. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir enerji dönüşümünün bir ortağı. Bu dönüşüme daha fazla paydaşı ortak edebilmek ve kurumsal yapısını güçlendirmek amacı ile SPK’ya halka arz başvurusu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.”

09.03.2021