01 - ORTAKLIK YAPISI
Doğrudan Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ
PAY TUTARI (TL)
PAY ORANI (%)
İMTİYAZLI PAY
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
374.354.017,65
70,00
Yoktur
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım
160.437.440,00
30,00
Yoktur
Toplam
534.791.457,65
100,00
Dolaylı Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ
PAY TUTARI (TL)
PAY ORANI (%)
İMTİYAZLI PAY
Doğan Ailesi
240.082.248,26
44,89
Yoktur
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım
294.709.209,39
55,11
Yoktur
Toplam
534.791.457,65
100,00
03 - YÖNETİM KURULU
Burak Kuyan
Yönetim Kurulu Başkanı
Çağlar Göğüş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tolga Babalı
Yönetim Kurulu Üyesi
Bora Yalınay
Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Toklu
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Gürpınar
Yönetim Kurulu Üyesi